โดเมน โฮส จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง - We Host a Web Hosting Category | HOME :: thaipost.com

THAIPOST.COM

We have recently upgraded several services. Our servers are faster then ever.
Your Current IP : 3.219.167.194 United States of America [US]


คำสั่งซื้อของท่านจะมีผลต่อเมื่อทางเราได้รับชำระเงินค่าบริการจากท่านถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น
ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการโดยโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือทางตู้ ATM มายังบัญชีที่ท่านสะดวกดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาชาโชคชัย 4 ลาดพร้าว
ชื่อบัญชี Natachai Chantana
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-57136-7

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาลาดปลาเค้า
ชื่อบัญชี Natachai Chantana
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 199-1-05922-1

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยโชคชัย 4
ชื่อบัญชี Natachai Chantana
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 721-2-30981-2


การยืนยันการชำระเงิน
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรแจ้งยืนยันการชำระเงินมาที่ (081) 923-7813